وبالی بیشتر در جستجوی اسپانسر است تا تشکیل حزب فراگیر.مصاحبه اوبالی در زمستان 1391 با شبکه
BENGU ترکیه یکی از آشکارترین تلاش های وی جهت کسب کمک مالی از این دولت بود. ایران و ترکیه در 1391 یکی از تیره ترین روابط دیپلماتیک را در دهه اخیر تجربه می کردند و سوریه یکیست هایی از ترکیه داشت. برای مثال در سال 2011 در برنامه زنده تلویزیونی گوناز چنین گفت: «ترکیه ما را ارزان فروخت.
ایکاش به هزینه بیشتری می فروخت. من این را به خود مقامات ترکیه هم گفتم...» وی در ادامه با لحنی ملتمسانه به ترکیه می گوید: «اجازه دهید در ترک ست برنامه داشته باشیم و به جای شما ما با جمهوری اسلامی مبارزه کنیم». گوناز چه کسانی را به عنوان رهبر حرکت قومی معرفی می کند؟اغلب این سوال
مطرح می شود که چرا چهره هایی که در شبکه گوناز به عنوان مجری و چه به عنوان تحلیلگر حاضر می شوند، از سطح پایین سواد و درک سیاسی رنج می برند تا جایی که اسباب خنده و تفریح مخاطبین را هم فراهم